MS Excel – Bài 15: Khai thác sức mạnh của hàm IF trong Excel

Hàm IF trong Excel là hàm Excel cơ bản và được sử dụng nhiều trong bảng dữ liệu Excel để thống kê số liệu. Hàm IF trong Excel có tính chất kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách dùng hàm IF trong Excel.

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

 • 1. Công thức hàm IF trong Excel
 • 2. Ví dụ sử dụng hàm IF trong Excel
  • 2.1. Hàm IF cơ bản
  • 2.2 Hàm IF lồng vào nhau

1. Công thức hàm IF trong Excel

Hàm IF trong Excel có cú pháp tiến hành:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).

Trong số đó:

 • Logical_test: Biểu thức điều kiện.
 • Value if true: Giá trị trả về nếu điều kiện đúng.
 • Value if false: Giá trị trả về nếu điều kiện sai.

Lưu ý về hàm IF trong Excel:

 • Nếu value_if_true bị bỏ qua trong công thức IF thì hàm IF sẽ trả về kết quả là 0 nếu điều kiện chính được đáp ứng.
 • Nếu như value_if_false bị bỏ qua thì hàm IF sẽ trả về giá trị FALSE.
 • Nếu muốn những công thức Excel hiện lên những giá trị logic như TRUE hoặc FALSE khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn thì bạn phải gõ TRUE trong ô thông số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc để trống.

2. Ví dụ sử dụng hàm IF trong Excel

Chúng ta sẽ tiến hành với bảng điểm dưới đây của học viên với tổng điểm 3 môn và yêu cầu nhập kết quả đỗ hoặc trượt theo từng điều kiện.

Bảng điểm học sinh

2.1. Hàm IF cơ bản

Ví dụ 1:

Theo bảng này nếu học viên có tổng điểm 3 môn lớn 20 điểm trở lên sẽ có kết quả đỗ, nếu học viên nào dưới 20 điểm thì trượt.

Chúng ta sẽ có công thức tính là = If(F2vàgt;20,”Đỗ”,”Trượt”) rồi nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Hàm If 1 điều kiện

Lúc này những bạn sẽ nhìn thấy ô kết quả hiển thị Đỗ. Chúng ta chỉ việc fill kết quả ô trước tiên xuống những ô còn sót lại là được.

Kết quả hàm If 1 điều kiện

Ví dụ 2:

Cũng trong bảng thống kê, điền kết quả nếu tổng điểm học viên lớn hơn 15 điểm và không tồn tại điểm nào dưới 0 điểm thì xếp kết quả đỗ.

Chúng ta nhập công thức dưới đây rồi nhấn nút Enter để tiến hành.

= If(And(F2vàgt;15,C2vàlt;>0,D2vàlt;>0,E2vàlt;>0),”Đỗ”,”Trượt”)

Hàm if cơ bản

Ngay sau đó bạn cũng sẽ thấy hiển thị kết quả ở ô đã nhập công thức. Chúng ta chỉ việc kéo ô kết quả trước tiên xuống những ô còn sót lại để điền đỗ hoặc trượt là được.

Ví dụ hàm If

2.2 Hàm IF lồng nhau

Ví dụ 1: Hàm IF & AND trong Excel

Hàm IF lồng nhau đó là phối hợp AND là khi những bạn sẽ phải xét phối hợp thêm nhiều điều kiện đưa ra cùng lúc thì mới có được kết quả. Khi đó chúng ta cần ghép nhiều hàm IF trong cùng một công thức.

Trong bảng dữ liệu dưới đây, chúng ta sẽ xếp loại học viên dựa vào điểm trung bình 3 môn mà học viên đạt được với những điều kiện gồm:

 • Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8.5 sẽ xếp loại học lực giỏi.
 • Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 6.5 và nhỏ hơn 8.5 xếp học lực khá.
 • Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn 6.5 xếp học lực trung bình.
 • còn sót lại nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5 xếp học lực yếu.

Ví dụ hàm If & and

Chúng ta sẽ có công thức như dưới đây rồi nhấn Enter.

=IF(E2vàgt;=8.5,"Giỏi",IF(AND(E2vàgt;=6.5,E2vàlt;8.5),"Khá",IF(AND(E2vàgt;=5,E2vàlt;6.5),"Trung bình","Yếu")))

Công thức hàm If & and

Ngay lập tức những bạn sẽ nhận được kết quả xếp loại. Chúng ta chỉ việc kéo ô kết quả trước tiên xuống những ô còn sót lại.

Kết quả hàm If & and

Ví dụ 2: Hàm IF & OR trong Excel

Chúng ta có bảng ví dụ dưới đây với 2 cột điểm của học viên và kết quả xếp loại đạt hoặc trượt nếu điểm 1 của học viên lớn hơn hoặc bằng 20 hoặc điểm 2 bằng hoặc lớn hơn 25.

Kết quả hàm If & or

Chúng ta có công thức dưới đây rồi nhấn Enter.

=IF((OR(B2vàgt;=20, C2vàgt;=25)), “Đỗ”,“Trượt”)

Công thức hàm If & or

Kết quả những bạn sẽ nhận được xếp loại của học viên trước tiên và chỉ việc kéo xuống ô phía bên dưới là được.

Kết quả hàm If & or

Ví dụ 3: Hàm IF phối hợp AND và OR trong Excel

Chúng ta có bảng nhân viên dưới đây với yêu cầu điền những mức thưởng không giống nhau. Nếu nhân viên nữ thuộc phòng Hành chính hoặc Kế toán sẽ được thưởng 700.000đ, những trường hợp khác thưởng 500.000đ.

Kết quả hàm If & and & or

Chúng ta sẽ có công thức như dưới đây rồi nhấn Enter.

=If(and(or(B2= “Hành chính”,B2= “Kế toán”), C2= “Nữ”), 700,500)

Công thức hàm If & and & or

Kết quả những bạn sẽ có ngay số tiền thưởng cho những nhân viên theo từng yêu cầu mà chúng ta đã nêu ra.

Kết quả hàm If & and & or

 • Cách chèn link ảnh trong Excel
 • MS Excel – Bài 4: Thao tác với dòng, cột, sheet
 • Tải file Excel để tự tính tiền điện chính xác, nhanh gọn
 • Tạo biểu đồ Excel tự động update dữ liệu với ba bước đơn giản này
 • Bạn muốn in văn bản, dữ liệu trong Microsoft Excel. Không đơn giản như Word hay PDF đâu nhé! Hãy đọc bài sau!
 • Cách sử dụng Money in Excel, công cụ quản lý tiền miễn phí và an toàn
Thứ Năm, 22/04/2021 22:11
3,514 👨 81.736
0 comment

Sắp xếp theo
❖
Xóa Đăng nhập để Gửi
tìm hiểu thêm thêm
 • MS Excel – Bài 5: những công thức và hàm Excel
 • Ms Excel – Bài 13: Sử dụng định dạng có điều kiện trong Excel
 • MS Excel – Bài 16: Hàm CHOOSE trong Excel
 • MS Excel – Bài 17: Hàm Date trong Excel
 • MS Excel 2007 – Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel
 • MS Excel 2007 – Bài 6: Tính toán trong Excel
 • Cách vẽ biểu đồ trong Excel
Bài viết mới nhất
 • 6 cách sửa lỗi giao diện Dark Theme của File Explorer bị lỗi 6 cách sửa lỗi giao diện Dark Theme của File Explorer bị lỗi
 • Mời tải miễn phí Alien: Isolation và Hand of Fate 2 trên EGS Mời tải miễn phí Alien: Isolation và Hand of Fate 2 trên EGS
 • Vì sao giường khách sạn luôn đặt nhiều gối trên giường dù chỉ 1 người nằm? Vì sao giường khách sạn luôn đặt nhiều gối trên giường dù chỉ 1 người nằm?
 • Cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheets Cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheets
 • Stt cố gắng trong cuộc sống giúp nạp năng lượng cho bản thân Stt cố gắng trong cuộc sống giúp nạp năng lượng cho bản thân
 • Cách dùng ứng dụng VECA bán ve chai trên điện thoại Cách dùng ứng dụng VECA bán ve chai trên Smartphone
Microsoft Excel
 • Cách chèn link ảnh trong Excel Cách chèn link ảnh trong Excel
 • Cách tạo biểu đồ mini Sparklines trong Excel 2010, 2019 Cách tạo biểu đồ mini Sparklines trong Excel 2010, 2019
 • Cách in 2 trang trên 1 mặt giấy Cách in 2 trang trên 1 mặt giấy
 • MS Excel 2007 - Bài 5: Chỉnh sửa bảng Excel MS Excel 2007 – Bài 5: Chỉnh sửa bảng Excel
 • Thủ thuật mở Microsoft Office 2013/2016 ở chế độ Safe Mode Thủ thuật mở Microsoft Office 2013/2016 ở cơ chế Safe Mode
 • Cách đảo ngược dữ liệu trong cột trên Excel Cách đảo ngược dữ liệu trong cột trên Excel
 • Cách xóa định dạng bảng trong Excel Cách xóa định dạng bảng trong Excel
 • Cách sử dụng theme trong Excel Cách sử dụng theme trong Excel
 • Cách sử dụng hàm ConcateNate trên Excel Cách sử dụng hàm ConcateNate trên Excel

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *