Download AlbumMe – Phần mềm tạo slide cho ảnh

Diệu Hương Giang  update: 29/10/2020

AlbumMe là một phần mềm giúp bạn dễ dàng tạo những slide show đẹp cho website trong vài phút. Chương trình sẽ tạo slide show flash từ những hình ảnh bạn cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh, thêm những mẫu động, những hiệu ứng chuyển tiếp, hay thêm chú thích văn bản, âm nhạc,… bạn cũng hoàn toàn có thể xuất những slide show của bạn trên đĩa cứng, gửi email, nhúng những flash yêu thích của bạn vào blog, MySpace, hoặc những website thông thường khác để trình diễn.

Quảng cáo

 • AlbumMe 5.5.0
  (Bản chuẩn cuối) – 28/10/2020 Download
 • AlbumMe 5.3.0
  – 07/05/2020 Download
 • AlbumMe 5.2.0
  – 04/01/2020 Download
 • AlbumMe 5.1.0
  – 01/01/2020 Download
 • AlbumMe 5.0.0
  – 15/10/2019 Download
 • AlbumMe 4.9.0
  – 26/08/2019 Download
 • AlbumMe 4.7.0
  – 22/03/2019 Download
 • AlbumMe 4.5.0.1
  – 24/12/2018 Download
 • AlbumMe 4.5.0
  – 19/12/2018 Download
 • AlbumMe 4.0
  – 30/09/2018
 • AlbumMe 3.9.1
  – 26/07/2018
 • AlbumMe 3.9.0
  – 21/07/2018
 • AlbumMe 3.8.4
  – 03/05/2018
 • AlbumMe 3.8.3
  – 11/02/2018
 • AlbumMe 3.8.2
  – 11/11/2017
 • AlbumMe 3.8.1
  – 17/08/2017
 • AlbumMe 3.8.0
  – 17/07/2017
 • AlbumMe 3.7.9
  – 07/06/2017
 • AlbumMe 3.7.8
  – 02/04/2017
 • AlbumMe 3.7.7
  – 27/01/2017Nguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *