Download AJC Revision Archive – Lưu trữ, chỉnh sửa tập tin

Trần Văn Việt  update: 21/07/2014

AJC Revision Archive là một phần mềm giúp bạn dễ dàng triển khai những thao tác chỉnh sửa với những tập tin lưu trữ.

Quảng cáo

Mỗi một người làm việc lại có một kho dữ liệu riêng, những tập tin trong kho dữ liệu thay đổi từng ngày. Làm sao bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm soát sự thay đổi đó một cách tốt nhất, hãy sử dụng phần mềm AJC Revision Archive. Phần mềm là công cụ đắc lực trong việc quản lý kho dữ liệu, hoàn toàn có thể chứa nhiều phiên bản trong quy trình thay đổi của một tập tin trong cùng một file lưu trữ. Điều này rất hữu ích cho bạn nếu như máy tính của bạn gặp sự cố vẫn chưa kịp lưu dữ liệu.

Những cải tiến mới của AJC Revision Archive 1.9.4:

– Cải thiện tốc độ lưu trữ, chỉnh sửa tập tin

 

bạn cũng hoàn toàn có thể quản lý những tập tin lưu trữ đơn giản hơn khi nào hết chính vì AJC Revision Archive hỗ trợ bạn nén file lưu trữ đồng thời chỉ có những sự thay đổi mới được lưu lại trong quy trình chỉnh sửa của bạn. Ngoài ra bạn cũng hoàn toàn có thể seting mặc định thêm file lưu trữ bằng thủ công hoặc tự động.

Khi sử dụng AJC Revision Archive bạn cũng hoàn toàn có thể tiến hành so sánh những tập tin, những phiên bản với nhau để nhìn thấy sự thay đổi. Khi muốn tìm hiểu một phần văn bản, bạn sử dụng những công cụ mạnh mẽ của phần mềm để tiến hành phân tích những điểm mới, điếm thay đổi.

những tính năng chính của AJC Revision Archive:

– Hỗ trợ những cấu hình: Windows 7, Vista, XP, 2003, 2008 32/64 bit.
– Lưu trữ nhiều phiên bản của cùng một tập tin.
– hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ phiên bản nào của tập tin, không giới hạn số lượng.
– Tính năng so sánh giữa những tập tin, giữa những phiên bản.
 

 

  • AJC Revision Archive 1.9.4
    (Bản chuẩn cuối) – 04/07/2009 DownloadNguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *