Download Advanced Renamer – Đổi tên file, dữ liệu

Hoàng Gia Bách  update: 14/10/2020

Advanced Renamer là một phần mềm có khả năng đổi tên file,thư mục và những dữ liệu khác trong máy tính. Nó có tính năng như thể triển khai đổi tên, thay đổi thông tin về tập tin hay thư mục, thêm hoặc thay đổi thuộc tính, thời gian. Hơn nữa hoàn toàn có thể khôi phục lại những hiệu chỉnh nếu cảm thấy cần.

Quảng cáo

 • Advanced Renamer 3.87
  (Bản chuẩn cuối) – 13/10/2020 Download
 • Advanced Renamer 3.86.1
  – 06/08/2020 Download
 • Advanced Renamer 3.85
  – 11/07/2019 Download
 • Advanced Renamer 3.84
  – 08/10/2018 Download
 • Advanced Renamer 3.82
  – 03/04/2018 Download
 • Advanced Renamer 3.81
  – 13/02/2018 Download
 • Advanced Renamer 3.80
  – 18/10/2017 Download
 • Advanced Renamer 3.79
  – 08/09/2017 Download
 • Advanced Renamer 3.78
  – 21/08/2017 Download
 • Advanced Renamer 3.77 / 3.78 beta
  – 09/08/2017
 • Advanced Renamer 3.75
  – 07/03/2017
 • Advanced Renamer 3.74
  – 26/02/2017
 • Advanced Renamer 3.74
  – 21/02/2017
 • Advanced Renamer 3.73
  – 22/08/2016
 • Advanced Renamer 3.69
  – 09/12/2015
 • Advanced Renamer 3.68
  – 09/11/2015
 • Advanced Renamer 3.66
  – 13/05/2015
 • Advanced Renamer 3.64
  – 29/03/2014Nguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *