Download Advanced Privacy Protector – Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nguyễn Trường Giang  update: 08/03/2017

Advanced Privacy Protector là phần mềm bảo vệ trang chủ mặc định của trình duyệt Internet để không bị thay đổi. Nó được chấp nhận xóa hoặc di chuyển những thư mục không giống nhau, xóa toàn bộ lịch sử hoạt động Internet và bảo vệ trải qua việc ghi đè lên những tập tin bị xóa với những dữ liệu ngẫu nhiên.

Quảng cáo

  • Advanced Privacy Protector 1.1
    (Bản chuẩn cuối) – 24/07/2009 Download
  • Advanced Privacy Protector 1.0
    – 16/03/2007 DownloadNguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *