Download Acronis Backup for PC – Sao lưu dữ liệu ổ cứng

Nguyễn Trường Giang  update: 08/12/2020

Acronis Backup for PC được chấp nhận bạn sao lưu toàn bộ những dữ liệu trong ổ cứng máy tính ở cả hệ thống định dạng FAT và NTFS, với một vài thao tác đơn giản như xác định dung lượng ổ cứng, vị trí sao lưu, ngoài ra phần mềm có chính sách cảnh báo khi có vấn đề xảy ra như không hoàn thành sao lưu hoặc quy trình sao lưu xảy ra lỗi

Quảng cáo

 • Acronis Backup for PC 12.5.16386
  (Bản chuẩn cuối) – 07/12/2020 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.16343
  – 07/09/2020 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.16342
  – 31/08/2020 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.16327
  – 29/07/2020 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.14330
  – 13/08/2019 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.14280
  – 08/08/2019 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.14240
  – 06/08/2019 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.13400
  – 10/05/2019 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.13160
  – 23/04/2019 Download
 • Acronis Backup for PC 12.5.12890
  – 04/04/2019
 • Acronis Backup for PC 12.5.11010
  – 15/10/2018
 • Acronis Backup for PC 12.5.10330
  – 25/06/2018
 • Acronis Backup for PC 12.5.10130
  – 31/05/2018
 • Acronis Backup for PC 12.5.9010
  – 31/01/2018
 • Acronis Backup for PC 12.5.8850
  – 27/12/2017
 • Acronis Backup for PC 12.5.8690
  – 18/12/2017
 • Acronis Backup for PC 12.5.7641
  – 07/08/2017
 • Acronis Backup for PC 12.5.7048
  – 02/06/2017
 • Acronis Backup for PC 12.0.1.3622
  – 27/10/2016
 • Acronis Backup for PC 12.0.3602
  – 11/10/2016Nguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *