Download Aconiac Password Generator – Phần mềm Mã hóa file , đặt mật khẩu , bảo vệ file

Kiều Văn Quân  update: 02/10/2015

Aconiac Password Generator được cung ứng cho người tiêu dùng máy tính, nó giúp người tiêu dùng đặt mật khẩu để bảo vệ những dữ liệu trên máy tính, người tiêu dùng rất có thể mã hóa hầu hết những file như video, nhạc, tài liệu, tập tin nén… có trong ổ cứng. những file sau khi được mã hóa được bảo vệ vĩnh viễn trong cả sao chép sao máy tính khác.

Quảng cáo

  • Aconiac Password Generator 1.2
    (Bản chuẩn cuối) – 26/06/2009 DownloadNguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *