Download Access Manager for Windows – Kiểm soát quyền truy cập

Lê Thị Thuỷ  update: 01/07/2015

Access Manager for Windows là một phần mềm được chấp nhận bạn tùy chỉnh để hạn chế truy cập vào một số tính năng của Windows như Control Panels , menu start, Network Access Control Page, Control Internet…Nó được chấp nhận người tiêu dùng sử dụng mật khẩu để bảo vệ Windows và hạn chế người tiêu dùng khỏi việc chạy một số ứng dụng, quản lý sử dụng Internet, hiển thị những thông số của máy tính khi ai đó sử dụng máy tính của bạn.

Quảng cáo

  • Access Manager for Windows 9.9
    (Bản chuẩn cuối) – 11/12/2012 DownloadNguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *