Download About me – Thống kê sử dụng trình duyệt

Diệu Hương Giang  update: 04/12/2018

Sau mỗi định kỳ dùng một trình duyệt web nào đó, bạn lại muốn biết những thông tin chi tiết hoạt động của nó trong định kỳ vừa mới qua. Để làm được điều này, bạn cần sự giúp đỡ của About:me. Đây là một tiện ích hỗ trợ cho trình duyệt Firefox nhằm thống kê cho người tiêu dùng những hoạt động đã được tiến hành trên trình duyệt trong bất kỳ thời gian nào mà người tiêu dùng chọn. About:me sẽ thông báo cho bạn chi tiết về quy trình sử dụng trình duyệt như: lịch sử duyệt web, những trang ưa thích, những trang truy cậ

Quảng cáo

  • About me 0.7
    (Bản chuẩn cuối) – 02/01/2014 DownloadNguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *