Download Able Photo Slide Show – Tạo trình diễn slide từ những Bức hình

Lê Thị Thuỷ  update: 01/03/2021

Able Photo Slide Show là phần mềm giúp bạn trình diễn những Bức hình dưới dạng Slide, Chương trình sử dụng nhiều hiệu ứng chuyển tiếp cho trình diễn slide show ảnh. Able Photo Slide Show sẽ hiện thị mỗi hình ảnh trong một thời gian định sẵn trước khi chuyển sang ảnh tiếp theo. Able Photo Slide Show hỗ trợ những định dạng như JPEG, TIFF, TGA, GIF. Chương trình được cho phép duyệt, chỉnh sửa, chuyển đổi và in những hình ảnh.

Quảng cáo

 • Able Photo Slide Show 2.21.2.8
  (Bản chuẩn cuối) – 09/02/2021 Download
 • Able Photo Slide Show 2.21.1.12
  – 13/01/2021 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.8.11
  – 14/08/2020 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.8.5
  – 06/08/2020 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.6.24
  – 28/06/2020 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.6.24
  – 24/06/2020 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.6.21
  – 21/06/2020 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.6.18
  – 19/06/2020 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.4.2
  – 03/04/2020 Download
 • Able Photo Slide Show 2.20.3.31
  – 01/04/2020
 • Able Photo Slide Show 2.20.1.12
  – 13/01/2020
 • Able Photo Slide Show 2.19.10.20
  – 21/10/2019
 • Able Photo Slide Show 2.19.10.17
  – 17/10/2019
 • Able Photo Slide Show 2.19.7.20
  – 21/07/2019
 • Able Photo Slide Show 2.19.4.12
  – 14/04/2019
 • Able Photo Slide Show 2.19.4.6
  – 09/04/2019
 • Able Photo Slide Show 2.18.9.28
  – 28/09/2018
 • Able Photo Slide Show 2.18.9.1
  – 02/09/2018
 • Able Photo Slide Show 2.18.4.12
  – 13/04/2018
 • Able Photo Slide Show 2.17.11.01
  – 03/11/2017Nguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *