Download Able Fax Tif View – Chỉnh sửa hình ảnh

Đỗ Bá Hưng  update: 25/01/2021

Able Fax Tif View là một công cụ hiển thị, chuyển đổi và chỉnh sửa những file hình ảnh TIFF, JPG, PNG, BMP…. Công cụ này còn giúp việc in trở lên dễ dàng hơn trên bất kì một máy in nào, hỗ trợ TWAIN giành cho máy scan và camera. Chương trình tương thích trên hệ điều hành Windows.

Quảng cáo

 • Able Fax Tif View 3.21.1.22
  (Bản chuẩn cuối) – 22/01/2021 Download
 • Able Fax Tif View 3.20.10.16
  – 17/10/2020 Download
 • Able Fax Tif View 3.20.10.12
  – 14/10/2020 Download
 • Able Fax Tif View 3.20.9.16
  – 16/09/2020 Download
 • Able Fax Tif View 3.20.6.4
  – 07/06/2020 Download
 • Able Fax Tif View 3.20.4.9
  – 21/04/2020 Download
 • Able Fax Tif View 3.20.4.9
  – 09/04/2020 Download
 • Able Fax Tif View 3.20.2.19
  – 19/02/2020 Download
 • Able Fax Tif View 3.19.10.16
  – 17/10/2019 Download
 • Able Fax Tif View 3.19.7.14
  – 15/07/2019
 • Able Fax Tif View 3.19.2.28
  – 14/04/2019
 • Able Fax Tif View 3.19.1.27
  – 28/01/2019
 • Able Fax Tif View 3.19.1.24
  – 24/01/2019
 • Able Fax Tif View 3.19.1.17
  – 21/01/2019
 • Able Fax Tif View 3.18.11.11
  – 15/11/2018
 • Able Fax Tif View 3.18.8.30
  – 30/08/2018
 • Able Fax Tif View 3.18.6.25
  – 26/06/2018
 • Able Fax Tif View 3.18.5.30
  – 31/05/2018
 • Able Fax Tif View 3.17.8.28
  – 29/08/2017
 • Able Fax Tif View 3.17.8.22
  – 23/08/2017Nguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *