Download ABC Birthday Reminder – Phần mềm tạo ghi nhớ sự kiện

Trần Văn Việt  update: 11/08/2020

ABC Birthday Reminder là phần mềm tạo ghi nhớ sự kiện nhanh gọn, kết quả. Nó lưu lại những cuộc hop, sinh nhật…, với nhiều màu gán cho từng công việc riêng biệt. Ngoài ra, còn hỗ trợ chuyển sang những định dạng khác như XLS, HTML, TXT…

Quảng cáo

  • ABC Birthday Reminder 3.7
    (Bản chuẩn cuối) – 01/12/2016 Download
  • ABC Birthday Reminder 3.5
    – 28/08/2015 Download
  • ABC Birthday Reminder 3.3
    – 25/04/2014 DownloadNguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *