Download A1 Sitemap Generator – Tìm kiếm thông tin map web site

Thu Hà  update: 14/01/2020

A1 Sitemap Generator là phẩn mềm tìm kiếm, thu thập thông tin, chỉ số hóa map web site XML. Chương trình cung ứng nhiều tính năng hữu ích như những bộ lọc thu thập, lựa chọn scan, cấu hình số lượng kết nối đồng thời sử dụng,…

Quảng cáo

A1 Sitemap Generator cung ứng giải pháp tìm kiếm, thu thập thông tin, chỉ số HTML, RSS với mục đích tạo lập map web site XML (theo quy định của giao thức sơ đô web Google XML). Sơ đồ web được xây dựng dựa trên những thông tin từ video, Smartphone di động và tin tức có liên quan. Phần mềm tiến hành quét và phân tích những website bằng nhiều cách như qua Internet, localhost, LAN, CD-ROM, và đĩa.A1 Sitemap Generator
Download A1 Sitemap Generator – Phần mềm Tìm vị trí trên map

Chương trình A1 Sitemap Generator có sẵn rất nhiều tính năng hữu ích và thiết yếu giành cho việc xây dựng sơ đồ web site. người tiêu dùng rất có thể lựa chọn scan, cấu hình số lượng kết nối đồng thời để sử dụng, sử dụng những bộ lọc thu thập, thiết lập robots.txt, kết nối tùy chỉnh, đọc những giá trị thời gian chờ, loại bỏ những phiên ID, quét những file JavaScript và CSS, thiết lập proxy , đăng nhập website,… cùng những tùy chọn khác.

A1 Sitemap Generator còn có khả năng quét những website tĩnh và động như những cổng thông tin, Store trực tuyến, blog và những forum. Nhờ đó, map được xây dựng chi tiết và đa dạng về những khía cạnh giành cho người tiêu dùng. Chương trình cũng tiến hành báo cáo những link hỏng hoặc chuyển hướng sai, chia và nén map thành những phần,…

những tính năng chính của A1 Sitemap Generator:

– Tìm kiếm, thu thập thông tin để tạo sơ đề web site.
– Sử dụng nhiều nguồn thông tin không giống nhau.
– cung ứng nhiều tính năng thiết yếu.
– Báo cáo link hỏng.
– Chia và nén map.

 

 • A1 Sitemap Generator 10.1.3
  (Bản chuẩn cuối) – 13/01/2020 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.2 update 1
  – 18/12/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.1 update 1
  – 18/11/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.0 update 9
  – 04/11/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.0 update 8
  – 23/10/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.0 update 6
  – 17/10/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.0 update 3
  – 09/10/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.0 update 1
  – 03/10/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.1.0
  – 29/09/2019 Download
 • A1 Sitemap Generator 10.0.0 update 4
  – 02/09/2019
 • A1 Sitemap Generator 10.0.0 update 2
  – 19/08/2019
 • A1 Sitemap Generator 10.0.0
  – 27/07/2019
 • A1 Sitemap Generator 9.3.3 update 5
  – 26/03/2019
 • A1 Sitemap Generator 9.3.3 update 2
  – 04/03/2019
 • A1 Sitemap Generator 9.3.2
  – 10/12/2018
 • A1 Sitemap Generator 9.3.1
  – 19/10/2018
 • A1 Sitemap Generator 9.3.0
  – 08/10/2018
 • A1 Sitemap Generator 9.2.0
  – 18/09/2018
 • A1 Sitemap Generator 9.1.0
  – 12/07/2018
 • A1 Sitemap Generator 9.0.0
  – 08/02/2018Nguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *