Download 32bit Internet Fax – Gửi và nhận nhiều fax từ một máy tính trải qua mạng Internet

Nguyễn Sang  update: 23/12/2020

32bit Internet Fax là một công cụ mạnh mẽ có khả năng gửi và nhận nhiều fax từ một máy tính và modem hoặc mạng có nhiều modem trải qua Internet bằng phương pháp sử dụng fax API. Công cụ được chấp nhận đính kèm fax cùng email để gửi và rất có thể tạo một fax từ bất kể tài liệu nào và sau đó gửi đến bất kể một máy fax nào trên toàn trái đất nhờ bổ sung thêm một driver in ấn để tạo fax cho hệ thống máy in Windows.

Quảng cáo

 • 32bit Internet Fax 20.12.21
  (Bản chuẩn cuối) – 22/12/2020 Download
 • 32bit Internet Fax 20.12.01
  – 20/12/2020 Download
 • 32bit Internet Fax 20.09.01
  – 22/09/2020 Download
 • 32bit Internet Fax 19.11.01
  – 06/11/2019 Download
 • 32bit Internet Fax 19.06.01
  – 03/06/2019 Download
 • 32bit Internet Fax 19.03.01
  – 06/03/2019 Download
 • 32bit Internet Fax 18.12.01
  – 17/12/2018 Download
 • 32bit Internet Fax 18.10.05
  – 05/10/2018 Download
 • 32bit Internet Fax 18.06.01
  – 20/06/2018 Download
 • 32bit Internet Fax 18.04.01
  – 13/04/2018
 • 32bit Internet Fax 17.12.01
  – 30/11/2017
 • 32bit Internet Fax 17.09.01
  – 21/09/2017
 • 32bit Internet Fax 17.06.24
  – 21/07/2017
 • 32bit Internet Fax 17.01.01
  – 16/01/2017
 • 32bit Internet Fax 16.08.01
  – 02/08/2016
 • 32bit Internet Fax 16.03.01
  – 23/03/2016
 • 32bit Internet Fax 15.11.01
  – 12/11/2015
 • 32bit Internet Fax 15.05.01
  – 20/05/2015
 • 32bit Internet Fax 15.03.01
  – 05/03/2015
 • 32bit Internet Fax 14.10.01
  – 03/10/2014Nguồn: taimienphi

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *