10 ví dụ về lệnh Grep trong Linux

Lệnh grep cung ứng quyền truy cập vào tiện ích grep, một công cụ xử lý file mạnh mẽ được sử dụng để tìm những mẫu trong file văn bản. Lệnh này có nhiều trường hợp sử dụng trong thực tiễn và chắc chắn là một trong những lệnh Linux được sử dụng nhiều nhất. Hướng dẫn này minh họa một số lệnh grep Linux đơn giản nhưng hữu ích được sử dụng trong trong thực tiễn.

File ví dụ dùng cho việc minh họa

Bài viết đã tạo một file tìm hiểu thêm để giúp người đọc hiểu về grep kết quả hơn. bạn cũng hoàn toàn có thể tạo một bản sao của file này bằng phương pháp đưa ra lệnh shell sau trong Terminal.

cat <<END >> test-file
This is a simple text file that contains
multiple strings as well as some telephone numbers
(555) 555-1234 (567) 666-2345
and email plus web addresses
john@doe.com
https://google.com
ftp://mywebserver.com
END

1. Tìm văn bản trong file

Để tìm kiếm mẫu văn bản trong file, chỉ việc chạy grep theo sau là tên mẫu. Ngoài ra, hãy chỉ định tên của file chứa văn bản.

grep "email" test-file

Lệnh này sẽ hiển thị dòng trong test-file có chứa từ email. Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm cùng một văn bản trong nhiều file bằng grep.

grep "example" /usr/share/dict/american-english /usr/share/dict/british-english

Lệnh trên hiển thị toàn bộ mọi trường hợp của từ example trong những file từ điển american-englishbritish-english.

2. Tìm những từ khớp hoàn toàn

Lệnh grep của Linux được minh họa trong ví dụ trước đó cũng liệt kê những dòng có khớp một phần. Sử dụng lệnh dưới đây nếu bạn chỉ việc sự xuất hiện của một từ khớp hoàn toàn.

grep -w "string" test-file

Tùy chọn -w hoặc –word-regexp của grep chỉ giới hạn đầu ra đối với những kết quả khớp hoàn toàn. Grep gồm có một số flag bổ sung hoàn toàn có thể được sử dụng với lệnh mặc định.

3. Bỏ qua phân biệt chữ hoa, chữ thường

Theo mặc định, grep tìm kiếm những mẫu có phân biệt chữ hoa chữ thường. Tuy nhiên, bạn cũng hoàn toàn có thể muốn tắt tính năng này nếu không biết trước mẫu đó thuộc trường hợp nào.

grep -i "this" test-file

Sử dụng tùy chọn -i hoặc –ignore-case để tắt tính năng phân biệt chữ hoa chữ thường.

4. Đếm số lượng mẫu

Flag -c là viết tắt của count. Nó hiển thị số lượng kết quả tương thích đã được tìm thấy cho một mẫu cụ thể. Quản trị viên hoàn toàn có thể sử dụng điều này để truy xuất thông tin cụ thể về hệ thống.

bạn cũng hoàn toàn có thể pipe lệnh ps với grep để đếm những quy trình thuộc về người tiêu dùng hiện tại.

ps -ef | grep -c $USER

Lệnh tiếp trong tương lai hiển thị số lượng file MP3 có trong một thư mục.

ls ~/Music | grep -c .mp3

5. Hiển thị số dòng chứa những kết quả khớp

bạn cũng hoàn toàn có thể muốn tìm số dòng chứa một kết quả khớp nhất định. Sử dụng tùy chọn -n hoặc –line-number của grep để đạt được điều này.

cat /etc/passwd | grep -n rubaiat

Tùy chọn này đặc biệt hữu ích để gỡ lỗi mã nguồn và khắc phục sự cố file nhật ký. Để hiển thị toàn bộ số cho những dòng trong ~/.vimrc được sử dụng để cấu hình trình soạn thảo văn bản Vim:

grep -n "set" ~/.vimrc
 • 10 ví dụ về lệnh Netstat trên Linux

6. Tìm tên file bằng tiện ích mở rộng

Để có danh sách toàn bộ những file MP3 trong thư mục ~/Music:

ls ~/Music/ | grep ".mp3"

bạn cũng hoàn toàn có thể thay thế .mp3 bằng bất kỳ phần mở rộng nào khác để định vị những file cụ thể. Lệnh sau liệt kê toàn bộ những file php có trong thư mục hiện hành.

ls | grep ".php"

7. Tìm mẫu trong file nén

Lệnh grep của Linux cũng hoàn toàn có thể tìm thấy những mẫu bên trong file nén. Tuy nhiên, những bạn sẽ cần sử dụng lệnh zgrep để triển khai việc này. Trước tiên, hãy tạo một kho lưu trữ nén của test-file bằng phương pháp nhập:

gzip test-file

hiện giờ, bạn cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm văn bản hoặc những mẫu khác bên trong kho lưu trữ kết quả.

zgrep email test-file.gz

8. Tìm địa chỉ email

Quản trị viên cũng hoàn toàn có thể liệt kê những địa chỉ email từ những file văn bản bằng lệnh grep Linux. Ví dụ sau triển khai điều này bằng phương pháp tìm kiếm một mẫu biểu thức chính quy (regular expression).

grep '^[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z0-9]+.[a-z]{2,}' test-file

bạn cũng hoàn toàn có thể tìm thấy những biểu thức chính quy để triển khai những công việc tương tự như hoặc tự tạo nếu bạn biết cách chúng hoạt động.

9. Tìm số Smartphone bằng Grep

bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng biểu thức chính quy grep để lọc số Smartphone từ file văn bản. Lưu ý rằng bạn phải điều chỉnh mẫu để tương thích với loại số Smartphone bạn cần.

grep '(([0-9]{3})|[0-9]{3})[ -]?[0-9]{3}[ -]?[0-9]{4}' test-file

Lệnh nói trên lọc ra những số Smartphone Mỹ gồm 10 chữ số.

10. Tìm URL từ file nguồn

bạn cũng hoàn toàn có thể tận dụng sức mạnh của grep để liệt kê những URL được tìm thấy trong file văn bản. Lệnh dưới đây sẽ in toàn bộ những URL có trong test-file.

grep -E "^(http|https|ftp):[/]{2}([a-zA-Z0-9-.]+.[a-zA-Z]{2,4})" test-file

Ví dụ sẽ lại sử dụng tùy chọn -E cho những biểu thức chính quy mở rộng. Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng lệnh egrep để tránh thêm điều này.

egrep "^(http|https|ftp):[/]{2}([a-zA-Z0-9-.]+.[a-zA-Z]{2,4})" test-file

Trên đây là một số ví dụ thực tiễn về cách sử dụng lệnh grep trong Linux.

Chúc bạn áp dụng thành công!

 • Lệnh Tail trong Linux
 • Lệnh dd trong Linux
 • Hướng dẫn sử dụng lệnh find trong Linux
 • 8 lệnh để quản lý kết quả những quy trình trong Linux
 • 7 cách sử dụng lệnh Head trong Linux
Thứ Ba, 13/04/2021 08:05
4,76 👨 347
0 comment

Sắp xếp theo
❖
Xóa Đăng nhập để Gửi
Bài viết mới nhất
 • Thư mục Music trên máy Mac nằm ở đâu? thư mục Music trên máy Mac nằm ở đâu?
 • Microsoft trình làng Visual Studio 2022: Có gì mới? Microsoft trình làng Visual Studio 2022: Có gì mới?
 • Apple trình làng thế hệ iMac mới chạy chip M1 cùng nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt Apple trình làng thế hệ iMac mới chạy chip M1 cùng nhiều tùy chọn màu sắc đẹp mắt
 • Ứng dụng React Native Gallery hiện đã có mặt trên Microsoft Store Ứng dụng React Native Gallery hiện đã có mặt trên Microsoft Store
 • Hướng dẫn tìm thư viện ảnh Photos Library trên máy Mac Hướng dẫn tìm thư viện ảnh Photos Library trên máy Mac
 • iPad Pro 2021 ra mắt: Chip M1, màn hình Liquid Retina và nhiều cải tiến đáng chú ý iPad Pro 2021 ra mắt: Chip M1, màn hình Liquid Retina và nhiều cải tiến đáng để ý
Linux
 • Cách cài và sử dụng Calibre trên Linux Cách cài và sử dụng Calibre trên Linux
 • Những tính năng mới nhất của GNOME 40 Những tính năng mới nhất của GNOME 40
 • 10 ví dụ về lệnh Grep trong Linux 10 ví dụ về lệnh Grep trong Linux
 • Cách bảo mật Linux Ubuntu bằng xác thực hai yếu tố Cách bảo mật Linux Ubuntu bằng xác thực hai yếu tố
 • Cách chơi The Witcher 3 trên Linux Cách chơi The Witcher 3 trên Linux
 • Cách hiển thị lịch trong Debian Terminal Cách hiển thị lịch trong Debian Terminal
 • Cách thay đổi biểu tượng trong Gnome 3 Cách thay đổi hình tượng trong Gnome 3
 • 18 lệnh terminal trên Chromebook bạn nên biết 18 lệnh terminal trên Chromebook bạn nên biết
 • Cách thiết lập đường dẫn JAVA_HOME trong Debian 10 Cách thiết lập đường dẫn JAVA_HOME trong Debian 10

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *