[COLOR=rgb(12, 6, 2)]” DL ” là viết tắt của Du Lịch ( Tourism Visa ), Visa du lịch được cấp cho khách du lịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam du lịch, thăm thân trong một thời gian ngắn. Thời hạn của visa là 1 tháng , 3 tháng. Vì vậy, đến gần ngày hết thị thực Việt Nam, người nước ngoài có mong muốn tiếp tục ở lại kép dài thời gian lưu trú thì có thể xin gia hạn visa Việt Nam Hoặc du khách trong trường hợp miễn thị thực muốn ở lại lâu hơn tại Việt Nam , bao gồm cả việc miễn thị thực đơn phương và các trường hợp miễn thị thực song phương.
“DL” stands for Tourism, a tourist visa is issued to foreign tourists who enter Vietnam for a short period of time. The duration of the visa is 1 month, 3 months. Therefore, near the day of the Vietnam visa expiration, foreigner wants to continue to last for the length of stay, so can extend Vietnam visa. Or visitors in case of visa exemption want to stay than longer in Vietnam, including unilateral visa exemption and bilateral visa exemption cases.

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Ký Hiệu DL gốc 1 tháng nhập TSN gia hạn 1 tháng 1 lần[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Sign DL visa original 1 month entry Tan Son Nhat extend 1 month[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Hồ sơ gồm:[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Documents include:[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Hộ chiếu gốc[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Original passport [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Thời gian: 7 ngày làm việc có[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Time : 7 working days[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(237, 28, 36)]Phí: 90 USD nộp Hà Nội[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(237, 28, 36)] 135 USD nộp Hà Nội[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(237, 28, 36)]Fee: 90 USD submit in Hanoi[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(237, 28, 36)] 135 USD submit in Ho Chi Minh[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Lưu ý: Giá thay đổi theo từng thời điểm – Vui lòng xác nhận lại trước khi gửi hồ sơ.[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Note: Prices change as the time – Please re-check price before sending documents[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(249, 155, 28)]Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact)[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(237, 28, 36)]CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(237, 28, 36)]88 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]ĐT: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]0915526190 – 0983915304 Ms. Trang[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Email: visabaongoc@gmail.com[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Facebook: htpp://facebook.com/visabaongoc[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Website: [COLOR=rgb(78, 101, 123)]Visa Bảo Ngọc[/COLOR][/COLOR][/COLOR]


Bài viết khác cùng Box :