Hệ thống truy cập

Kể từ khi phát minh ra cửa trượt tự động. Cửa cần được lập trình để kiểm soát truy cập cho phép một số người truy cập và ngăn cản số người khác không được phép truy cập.

Bất kể nhu cầu của bạn là gì ? Automaticdooor.vn có thể thiết kế truy cập thẻ hoặc các giải pháp bảo mật khác cho bạn.

Cửa tự động văn phòng bên trong có ổ khóa điện từ hoặc khóa điện có thể được liên kết đến các giải pháp kiểm soát truy cập như bàn phím, đầu đọc thẻ, hệ thống truy cập gần nhau, các nút bấm, máy quét mã vạch hoặc các hệ thống truy cập khác.

Cửa mở tự động có thể được trang bị với cùng một hệ thống truy cập như cửa tự động và là một hình thức bảo mật truy cập lớn khác cho hàng rào quanh và các khu học xá lớn.

Nhiều đô thị và cơ sở của chính phủ sử dụng các cửa quay để kiểm soát việc tiếp cận với đám đông. Huy hiệu của nhân viên có thể có mã vạch được in trên chúng để truy cập mã vạch hoặc thẻ quẹt từ, giữ cho những người không có giấy ủy nhiệm ngoài khuôn viên trường.Các giải pháp bảo mật

Hệ thống truy cập là giải pháp bảo mật tuyệt vời. Trong hơn 10 năm qua Automaticdoor.vn đã chuyên môn về bảo mật truy cập thông qua cửa tự động, cổng tự động, và các hệ thống truy cập.

Đối với an ninh truy cập vào xe, cửa trượt của chúng tôi là một trong những sản phẩm tốt nhất trong ngành và được sử dụng trên toàn quốc.

Nó được lắp đặt tại các cơ sở của chính phủ khác nhau do danh tiếng về độ tin cậy. Các cổng tự động này có thể được lập trình để truy cập từ xa thông qua các máy phát, hệ thống nhập cảnh điện thoại, đầu đọc thẻ, đầu đọc mã vạch, bàn phím hoặc nhiều giải pháp bảo mật khác.

Các giải pháp an toàn cho người đi bộ:

Các hệ thống truy nhập gần (vô tận)

Hệ thống truy cập sinh trắc học

Điều khiển truy cập từ sọc từ (swipe)

Hệ thống truy cập mã vạch (đầu đọc mã vạch)

Thẻ nhân viên

Phần mềm giải pháp bảo mật

Các giải pháp an ninh truy cập vào xe phổ biến:

Hệ thống truy cập mã vạch – đầu đọc mã vạch và máy quét

Hệ thống nhập cảnh qua điện thoại

Đầu đọc và thiết bị RFID

Truy cập an ninh và CCTV

Phần mềm giải pháp bảo mật


Công ty TNHH THIẾT BỊ CỬA TỰ ĐỘNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 40/4 Đông Lân – Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0904 668 997

E-mail: automaticgatevn@gmail.com

Website: https://automaticdoor.vn


Bài viết khác cùng Box :