Việc làm cần thiết , nhưng có vẻ hơi máy móc ; bởi đo buổi tối khi họ không công tác thì ảnh hưởng ai Ngoài ra nghị định của ngành trước đây chỉ cấm uống rượu trong giờ làm việc thôi. Hơn thế nếu tối hôm qua nhà của cbcs CA có liên hoan uống bia rượu , sáng vào cơ quan vẫn còn nồng độ cồn nếu họ không lái xe thì sao Cần nói rõ , tôi chỉ là dân thường chứ không phải CA , để mọi người không nghĩ là CA mới viết vậy .
https://www.youtube.com/watch?v=HlvKaXJPBP0


Bài viết khác cùng Box :