rong bài viết này, mình sẽ nói về những khái niệm khóa học lập trình cho trẻ em lập trình hướng đối tượng Java. Bởi vì Java như là một hình loại xuất sắc cho triết lý lập trình hướng đối tượng.

Vậy lập trình hướng đối tượng là gì? Đấy chính là một kiểu lập trình với các định nghĩa như Lớp (Class), Đối tượng (Object), Kế thừa (Inheritance), tính đóng gói (Encapsulation), Trừu tượng (Abstraction), Đa hình (Polymorphism) gọi tắt là OOP. Đông đảo những ngôn ngữ lập trình giống như Java, C++, C#, Ruby… đều theo mô hình lập trình hướng đối tượng.

Qua bài viết này, chúng ta sẽ hiểu rõ bản tính những khái niệm chủ chốt của lập trình hướng đối tượng Java qua 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng

#1. Lập trình hướng đối tượng Java: Tính kế thừa
Trong lập trình hướng đối tượng, các chương trình máy tính được mẫu mã theo nguyên tắc là tất cả mọi thứ đều được xem là đối tượng và tương tác có những đối tượng khác.

Tính kế thừa là một khái niệm được hiểu những thuộc tính của 1 lớp mang thể được kế thừa bởi 1 lớp khác. Nó giúp chúng ta có thể dùng lại code và thiết lập một mối quan hệ giữa các class khác nhau.

Như chúng ta thấy ở hình trên, 1 đứa trẻ kế thừa những thuộc tính của cha cậu đấy. Như vậy, trong Java, chúng ta sẽ với 2 class như bên dưới:

Lớp cha còn được hiểu là Lớp siêu cấp, Lớp hạ tầng (Parent class hoặc Super class hay Base class)
Lớp con còn được hiểu Lớp phụ, Lớp dẫn xuất (Child class hoặc Sub class hoặc Derived class)
1 lớp kế thừa các thuộc tính được biết tới là một Sub class khi mà 1 lớp mang những tính chất được kế thừa được gọi là Parent class.

Chúng ta hãy bắt đầu với mẫu đầu tiên của kế thừa: Đơn kế thừa (Single Inheritance)

một.1 Đơn kế thừa (Single Inheritance)

Đối có Đơn kế thừa, một lớp sẽ kế thừa những tính chất của một lớp khác. Nó cho phép 1 lớp con kế thừa các tính chất và hành vi(method) từ một lớp cha.

Điều này sẽ cho phép code khả năng tái dùng code cũng như thêm lập trình web nên học ngôn ngữ nào các tính năng mới vào những đoạn code hiện với.

Ở tỉ dụ bên dưới, Class A là lớp cha và Class B là lớp con có những thuộc tính và hành vi của lớp cha.

Trong java thì để kế thừa, thuần tuý là tiêu dùng từ khóa extend

Dành cho bạn: Top 5 tiếng nói để phát triển vận dụng Android
một.2.Kế thừa kiểu Đa cấp (Multilevel Inheritance)

khi một lớp được bắt nguồn từ 1 lớp mà cũng là lớp con (kế thừa trong khoảng một lớp khác). Tức là một lớp mang phổ quát hơn 1 cấp cha, kiểu kế thừa đấy được gọi là kế thừa kiểu Đa cấp.

Hãy xem lược đồ, Class B kế thừa các tính chất và hành vi của class A, và class C kế thừa những thuộc tính, hành vi của Class B. Ở đây, Class A là lớp cha của Class B và Class B là lớp cha của Class C. Trong trường hợp này, Class C ngầm kế thừa các tính chất và hành vi của Class A duyệt Class B. Đó chính là kế thừa kiểu Đa cấp

bí quyết viết kế thừa kiểu đa cấp trong java cũng tương tự như đơn kế thừa

Tham khảo =>>https://mindx.edu.vn/blog/post/python-la-gi

Kết luận
như vậy là mình đã biểu thị xong các kiến thức căn bản nhất để bạn hiểu về lập trình hướng đối tượng Java. Hi vẳng, qua bài viết này bạn sẽ sở hữu chiếc nhìn toàn diện về lập trình java cũng như lập trình hướng đối tượng. Từ ấy tiện dụng tiếp cận thế giới lập trình mênh mông

Chuyện học táº*p & là m việc ở MindX


Bài viết khác cùng Box :