Nếu bạn đặt quá nhiều mảnh vụn trong tủ TV, trên một mặt ảnh hưởng đến hiệu ứng hình ảnh, khác là để làm cho tủ TV phong thủy xung quanh lĩnh vực khí bị cản trở, và làm xáo trộn xung quanh khí phong thủy Tất nhiên, điều này cũng có thể gây ra tác dụng phụ trên phòng khách lĩnh tu bep xinh vực khí phong thủy.
  Do đó, đối với các vấn đề phòng khách tủ TV phong siêu thị nội thất thủy cấm kỵ, chúng ta phải đặc biệt chú ý tới, nó sẽ dễ dàng có phòng khách phong thủy ảnh hưởng lĩnh vực khí, gây ảnh hưởng đến tài sản gia đình. Nhưng phòng khách nhà thuộc sở hữu của các khí gió, khi phòng khách phong thủy khi bị hư sofa giá rẻ hỏng, tài sản gia đình là ràng buộc để bị ảnh hưởng. Vì vậy, đối với tất cả mọi thứ trong phòng khách, để được chú ý đặc biệt, chẳng hạn như tủ TV phòng khách là điều tương đối quan trọng hơn trong việc mua tủ TV hoặc đặt tủ TV nên chú ý để tránh khi phong thủy cấm kỵ.


Bài viết khác cùng Box :