Sự sai lệch trong độ chụm, góc nghiêng, thước lái, trọng tâm vành, lốp, áp suất lốp và cả điều kiện mặt đường đều gây mòn lốp.

Lốp là bộ phận tiếp xúc với mặt đường, chịu tác động của nhiều loại...