Bộ lan can cầu thang NKSB-11 (Vật tư 1m)
Bộ lan can cầu thang NKSB-11
Chất liệu : sắt, thép, gang cao cấp.
Mã số bộ mẫu : NKSB-11
Các bộ phận cấu thành bộ lan can cầu thang NKSB-11
...