PDA

Xem chế độ đầy đủ : Nội quy và Thông báo  1. Qui định về việc Ban nick thành viên
  2. Qui định về bài viết trên diễn đàn
  3. Cách lấy backlink dofollow khi viết bài + chữ ký